لیفت سینه

2022-05-01T07:39:02+00:00آوریل 30, 2022|سینه, مقالات|

لیفت سینه از جراحی های زیبایی سینه است که با برداشتن پوست اضافی سینه و کشیدن بافت های مجاور، موجب [...]